MedAvangard

MEDYK Specjalistyczne Centrum
Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji
ul. Kaliska 41, 41-211 Sosnowiec
Rejestracja: 32 411 0 777

Gabinet zabiegowy


Zakres świadczeń:

  •     pomiar ciśnienia krwi
  •     szczepienia profilaktyczne
  •     szczepienia przed wyjazdem do krajów tropiku
  •     zabiegi pielęgniarskie
  •     iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne
  •     założenie i zmiana opatrunków