MedAvangard

MEDYK Specjalistyczne Centrum
Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji
ul. Kaliska 41, 41-211 Sosnowiec
Rejestracja: 32 411 0 777

Badania profilaktyczne

 


  •     badania: wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe.
  •     badania kierowców i operatorów
  •     badania wysokościowe
  •     badania kwalifikacyjne na wyjazdy do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych
  •     badania do pracy w warunkach promieniowania jonizującego
  •     badania do pracy przy monitorze ekranowym
  •     badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  •     konsultacje specjalistyczne dla potrzeb medycyny pracy