MedAvangard

MEDYK Specjalistyczne Centrum
Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji
ul. Kaliska 41, 41-211 Sosnowiec
Rejestracja: 32 411 0 777

Badania dodatkowe


Wykonujemy wszystkie badania niezbędne do oceny przydatności pracownika do pracy na danym stanowisku z uwzględnieniem wskazanych przez pracodawcę narażeń.

  •     badania laboratoryjne
  •     badania psychotechniczne
  •     audiometria
  •     spirometria
  •     testy alergiczne
  •     rtg płuc
  •     ekg