MedAvangard

MEDYK Specjalistyczne Centrum
Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji
ul. Kaliska 41, 41-211 Sosnowiec
Rejestracja: 32 411 0 777

Inne świadczenia

Na zlecenie pracodawcy wykonujemy szczepienia ochronne

  •     przeciw grypie
  •     przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
  •     przeciw WZW typu A i B
  •     przeciw tężcowi
  •     przeciw błonicy
  •     i inne