MedAvangard

MEDYK Specjalistyczne Centrum
Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji
ul. Kaliska 41, 41-211 Sosnowiec
Rejestracja: 32 411 0 777

Projekt i dofinansowanie UE

tytuł projektu: Rozszerzenie oferty usług medycznych w Medyk S.C. Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji w Sosnowcu poprzez adaptację pomieszczeń i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego
nazwa beneficjenta: "Medyk" S.C. Specjalistyczne Centrum Profilaktyki Leczenia i Rehabilitacji Jacek Kozak, Danuta Setman-Kozak, Magdalena Kozak-Prześlica
województwo: śląskie
powiat: Sosnowiec
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
działanie: 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
poddziałanie:
1.2.4. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
dziedzina:
rozwój firm
wartość projektu: 799 666.81 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 333 591.28 zł

projekt realizowany w latach 2007-2013