MedAvangard

MEDYK Specjalistyczne Centrum
Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji
ul. Kaliska 41, 41-211 Sosnowiec
Rejestracja: 32 411 0 777

Diagnostyka » Pracownia badań psychotechnicznych

 

Mgr Dominika Górska
Psycholog

Mgr Jadwiga Wilk-Słomska
Psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Mgr Beata Pluta


ZAKRES USŁUG:

BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA OPERATORÓW:

        - sprzętu ciężkiego
        - wózków jezdnych wszystkich typów
        - suwnic

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

BADANIA PSYCHOLOGICZNE PRZYDATNOŚCI DO ZAWODU