MedAvangard

MEDYK Specjalistyczne Centrum
Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji
ul. Kaliska 41, 41-211 Sosnowiec
Rejestracja: 32 411 0 777

Diagnostyka » EKG


W ramach badań EKG oferujemy:

        Elektrokardiogram w spoczynku
        Holter EKG
        Holter RR