Badania dodatkowe

Wykonujemy wszystkie badania niezbędne do oceny przydatności pracownika do pracy na danym stanowisku z uwzględnieniem wskazanych przez pracodawcę narażeń.

  • badania laboratoryjne
  • badania psychotechniczne
  • audiometria
  • spirometria
  • testy alergiczne
  • rtg płuc
  • ekg