Badania profilaktyczne

  • badania: wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe.
  • badania kierowców i operatorów
  • badania wysokościowe
  • badania kwalifikacyjne na wyjazdy do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych
  • badania do pracy w warunkach promieniowania jonizującego
  • badania do pracy przy monitorze ekranowym
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • konsultacje specjalistyczne dla potrzeb medycyny pracy