Inne świadczenia

Na zlecenie pracodawcy wykonujemy szczepienia ochronne

  • przeciw grypie
  • przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
  • przeciw WZW typu A i B
  • przeciw tężcowi
  • przeciw błonicy
  • i inne